Retningslinjer

Hos Cathrine Hammel AS har vi sterkt fokus på bærekraftige prinsipper og har som mål å kombinere god forretningspraksis med ansvarlig og etisk oppførsel. Code of Conduct og våre verdier er grunnlaget for hvordan vi gjør forretninger og beskriver hovedprinsippene for måten vi ønsker å jobbe på, standardene for hvordan vi skal oppføre oss og hvordan vi skal ta våre beslutninger. Når vi gjør de riktige tingene og oppfører oss på riktig måte, vil kundene våre stole på og verdsette oss. Og vi til gjengjeld kan være stolte av selskapet vi representerer.

Cathrine Hammel Code of Conduct er basert på relevante juridiske krav og internasjonalt avtalte standarder, først og fremst FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, FNs Global Compact, FNs veiledende prinsipper for forretnings- og menneskerettigheter (UNGP), og Den internasjonale arbeidsorganisasjonens konvensjoner (ILO).

Sammenleggbart innhold

Code of Conduct, Cathrine Hammel

Code of Conduct, Suppliers